ANSÖKAN ÄR STÄNGD!

 

ANSÖKAN I TRE KORTA STEG

1

ARBETSPROVER

Maximalt 6 st arbetsprover, varav 2 är obligatoriska uppgifter.

 

Obligatoriska uppgifter:

En teckning på temat: Självporträtt

Ett verk i valfri teknik på temat: Rörelse

Utöver det, fyra arbeten som du väljer själv.

 

Arbetsprover (digitala) som e-postas listas i vår förteckning

Arbetsprover som lämnas/skickas in märks på baksidan med namn, adress mm.

(OBS. Det totala antalet arbetsprover får max vara 6 st)

 

2

SKICKA IN

 

• Ifylld ansökningshandling

• Personbevis eller kopia av legitimation

• Kopia av betyg/intyg på genomgånget gymnasium*

(*kan insändas senare efter gymnasieterminens slut)

 

Digitala arbetsprover tillsammans med förteckning

skickas till adress:

ansok@umeakonstskola.se

 

Arbetsprover skickas/lämnas på adress:

Umeå Konstskola

Aktörgränd 36

903 64 Umeå

 

Inlämningstider

Post: 27/5 - 4/6

 

Skolan, öppettider:

Måndag 3/6 kl. 12:00  19:00

Tisdag 4/6 kl. 9:00 - 15:00

 

 

3

Svar meddelas via e-post senast den 12 juni *

* För dig som fortfarande går på gymnasiet, så blir det ett preliminärt besked om antagning, som bekräftas när du skickat in godkänt gymnasiebetyg.

 

Inlämnade arbetsprover kan hämtas:

Måndagen den 10 juni kl.12:00 - 19:00

 

 

UTBILDNING OCH ANTAGNINGSKRAV

Läsåret omfattar 40 veckor. (Hela utbildningen omfattar 80 veckor)

Terminsavgiften är 10.000 kronor (20.000kr/år) och skall betalas vid terminsstart alt. vid första utbetalning av studiemedel. Antagen elev kan söka CSN studielån samt merkostnadslån för terminsavgiften. Läs mer information om studiemedel här. Vid avbrutna studier återbetalas ej någon avgift. Studerande har närvaroplikt och är skyldig att hålla föreskrivna tider. Studier går ej att bedriva del av termin.

Studierna startar måndagen den 2 september 2019 och för att bli antagen krävs genomgången gymnasieutbildning samt konstnärliga anlag och goda förutsättningar för att tillägna sig undervisningen. Det går att söka direkt till årskurs 2 ifall minst ett års tidigare motsvarande konstnärlig grundutbildning finns, bifoga isåfall intyg till ansökningshandlingen. Antagning av elever sker utifrån visade arbetsprov samt övriga meriter. Urvalsgruppens beslut går inte att överklaga. Arbetsprover som ligger till grund för uttagningen är sex arbeten varav två är obligatoriska uppgifter.

 

ANSÖKNINGSHANDLING

Fyll i vår ansökningshandling, ("spara som" på din dator) och bifoga den tillsammans med personbevis (kan hämtas på skatteverkets hemsida) eller kopia på legitimation, samt kopior av; gymnasiebetyg* (kan insändas efter vårterminens slut ifall du går i gymnasiet), och eventuellt andra intyg. Vi emotser digitala dokument som PDF.

(*Du som studerar på gymnasiet under aktuell ansökningsperiod kan endast erhålla ett preliminärt antagningsbesked, vilket bekräftas när intyg/betyg på genomgången gymnasieutbildning skickas in.)

 

Skicka ansökningshandling inklusive personbevis, gymnasieintyg och eventuellt andra intyg till adress: ansok@umeakonstskola.se (öppnar 27 maj)

(Eller utskrivet och ifyllt till adress: Umeå Konstskola, Aktörgränd 36, 903 36 Umeå.)

 

Det kan vara idé att skicka ansökningshandlingarna tillsammans med arbetsproverna men det är inget krav så länge dina arbetsprover är noggrant märkta enligt anvisningarna nedan.

 

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I vår ansökan vi vill se att du är behörig och därför begär vi personnummer, personbevis och gymnasiebevis, samt dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera och ge besked om antagning. Därutöver mottar vi meriterande information som du lämnar för att komplettera ansökan.

Vi värnar om din personliga integritet och har höjt skyddsnivån för den data som inkommer och nyttjar lösenordsskyddad virtuell datalagring.

Vi samlar personuppgifter samt upphovsrättsliga digitala verk kopplade till ansökan endast under den period som ansökningen pågår och så länge som antagning sker, vilket vill säga längst till september då elevantalet är fulltaligt och ingen reserv eller plats finns att tillgå utbildningen. Vi lagrar endast person- och kontaktuppgifter på de som tackat ja och påbörjat vår utbildning, allt annat raderas.

 

ARBETSPROVER

Vi föredrar arbetsprover som lämnas eller skickas som original, men godkänner även arbetsprover i digital form via e-post.

 

6 st arbeten ska inlämnas vara två är obligatoriska uppgifter gjorda på tema:

1 teckning på temat självporträtt

1 verk i valfri teknik på temat rörelse

4 arbeten som du väljer själv.

 

Observera att det totala antalet arbetsprover är 6 även om du söker enligt båda sätten här nedan.

 

Arbetsprover

• Teckningar och andra arbeten gjorda på papper monteras på kartong, max 70x50 cm.

(Större verk eller arbetsprover av ömtålig natur fotodokumenteras i utskrifter, eller skickas digitalt)

• Filmer/ljud läggs på ett USB i ett spelbart standardformat (exempelvis Mpeg-4 med codec H.264), eller länkas i ansökningshandling till webbsida för uppspelning via internet, se längre ner gällande digitala arbetsprover.

• Inga glasade arbeten får sändas som arbetsprover. Skolan tar ej ansvar för inlämnade arbeten.

Tänk på att markera i ansökningshandlingen om arbetsproverna ska returneras mot postförskott eller hämtas, annars kommer de vid senare tillfälle att kastas.

 

Märkning av arbetsprover

Viktigt! Tänk på att arbetsprover måste vara tydligt märkta på baksidan med namn och adress.

 

Digitala arbetsprover

Bildformat JPG och storlek max 3MB/fil.

Filmformat ser vi helst länkas till webbsidor för uppspelning. (Överskrider din film inte mer än MAX 5MB så kan du skicka den i formatet Mpeg-4)

Ljudformat Wav eller Mp3 max 3MB/fil

Digitala arbetsprover returneras inte utan raderas vid senare tillfälle.

 

Viktigt! Lista dina digitala arbetsprover!

Fyll i dokumentet ”Förteckning digitala arbetsprover” som  ska medfölja dina digitala arbetsprover. Digitala arbetsprover döps med nummer, namn, efternamn och eventuellt titel.

Den totala storleken för dina digitala arbetsprover får inte överskrida 20MB. Packa dina filer med .zip för säker filöverföring.

 

Ansökningstid och postadresser

Ansökan är öppen från och med 27 maj - 4 juni (poststämpel gäller för postade original).

 

Arbetsprover (och ansökningshandlingar) skickas till adress:

Umeå konstskola

Aktörgränd 36

903 64 Umeå

 

Inlämning av arbetsprover och ansökningshandlingar kan också ske på ovanstående adress.

Måndag den 3 Juni kl. 12:00 - 19:00 och tisdag den4 juni kl. 9:00 - 15:00

 

Digitala arbetsprover inklusive dokumentet ”Förteckning digitala arbetsprover” (och ansökningshandlingar) skickas till: ansok@umeakonstskola.se (öppnar 27 maj)

 

Observera att du bara behöver skicka/lämna ansökningshandlingarna en gång, via en kanal.

 

Antagningsbesked

Besked om antagning meddelas först och främst via e-post, från och med den ••• juni.

 

Hämtning av arbetsprover sker

Måndag 10 juni kl. 12:00 - 19:00

Arbetsprover returneras mot postförskott i de fall det är angivet i ansökningshandlingen.

 

Terminsstart för hösten är måndagen den 2 september, välkommen med din ansökan.

 

 

Foto:  Evelina Wendelsten 2018

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info[at]umeakonstskola.se

© Umeå konstskola 2018