• • •

Arbetsprover

• 6 st. (varav 2 är obligatoriska uppgifter på temat "energi" (teckning) och "atmosfär" (valfri teknik))

 

Lämna eller skicka

(Arbetsprov, väl märkta med namn och adress, samt kopia på gymnasiebetyg, personbevis eller kopia av legitimation och ansökningshandling)

 

• Arbetsprover per post tidigast den 22 maj - 28 maj

• Inlämning av arbetsprover till skolan:

Fredag den 25 maj kl. 9.00 - 15.00

Måndag den 28 maj kl. 12.00 - 19.00

 

Besök och postadress:

Umeå Konstskola

Aktörgränd 36

903 64 Umeå

 

Svar på intagning meddelas den 4 juni *

* För dig som fortfarande går på gymnasiet, så får du bara ett preliminärt besked om antagning, som blir bekräftat först när du skickat in godkänt gymnasiebetyg.

 

• • •

 

Ansökan utbildning hösten 2018

Läsåret omfattar 40 veckor. (Hela utbildningen omfattar 80 veckor)

Terminsavgiften är 8.500 kronor (17 000kr/år) och skall betalas vid terminsstart alt. vid första utbetalning av studiemedel. Vid avbrutna studier återbetalas ej någon avgift.

 

För att bli antagen till utbildningen krävs genomgånget gymnasium samt konstnärliga anlag och goda förutsättningar för att tillägna sig undervisningen. Studerande har närvaroplikt och är skyldig att hålla föreskrivna tider. Studier går ej att bedriva del av termin. Sista ansökningsdag måndag 28 maj 2018. Ansökan skall vara skriftlig och skickas tillsammans med arbetsproverna. Med ansökan ska följa kopia av gymnasiebetyg (kan insändas efter vårterminens slut), personbevis eller kopia av legitimation. Arbetsprover som ligger till grund för uttagningen är sex arbeten varav två är obligatoriska uppgifter.

 

De obligatoriska uppgifterna består av en teckning med temat "energi" samt ett verk i valfri teknik på temat *atmosfär*. Dessutom vill vi se ytterligare fyra arbeten som du själv väljer. Vi ser helst att arbetsprover lämnas som original, men det går även att skicka arbetsproverna i digital form. Om arbetsproverna lämnas som original ska teckningar och andra arbeten på papper monteras på kartong, max 70x50 cm, större verk och arbetsprover av ömtålig natur kan fotograferas och skickas digitalt eller som utskrift. Filmer lämnas eller skickas på CD/DVD eller USB-minne. Samtliga arbetsprover (även USB-minnen) ska märkas med namn och adress. Inga glasade arbeten får sändas som arbetsprover. Skolan tar ej ansvar för inlämnade arbeten. Antagning av elever sker utifrån visade arbetsprov samt övriga meriter. Urvalsgruppens beslut går inte att överklaga. Arbetsprover insända per post adresseras till Umeå Konstskola, Aktörgränd 36, 903 64 Umeå. Arbetsprover kan även inlämnas personligen,

Fredagen 25 maj kl. 9.00-15.00 och Måndagen den 28/5 kl. 12.00 - 19.00

 

Ansökningshandling

 

 

ANSÖKNINGSHANDLINGAR

ELLER FRÅGOR

Umeå Konstskola

Aktörgränd 36

903 64 Umeå

Telefon: 090-14 82 10

Mobil:

E-post: info[at]umeakonstskola.se

Foto:  Evelina Wendelsten 2018

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info[at]umeakonstskola.se

© Umeå konstskola 2018